De Academie:
professionalisering op alle niveaus

In een sterk veranderend speelveld is professionalisering het enige antwoord om nieuwe uitdagingen te pareren. De Academie Sport en Gemeenten verbindt de expertise en het netwerk van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) met het aanbod van cursussen, trainingen en masterclasses van onze partners. We maken hierbij ook gebruik van de expertise en werkwijze van de VNG en sluiten aan bij ervaringen binnen het veld van deskundigheidsbevordering. Daardoor ontstaat een uitgebreid kennisplatform, toegespitst op de verschillende domeinen en de verschillende beleidsniveaus.

Kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering vormen belangrijke componenten van de ondersteuning door VSG. Wij werken intensief samen met het bedrijfsleven en met kennisorganisaties- en instituten om alle actuele inzichten op het gebied van sport en bewegen te verzamelen, te beoordelen en te delen. Die kennis en ervaring stellen we via de Academie voor Sport en Gemeenten beschikbaar aan alle betrokkenen bij het lokale sportbeleid.

Agenda

Het aanbod is in ontwikkeling. Er zijn momenteel geen cursussen of trainingen.